Xe Mazda BT50

 


Giá xe Mazda BT50 2020: từ 530 triệu đồng.
Giá xe Mazda BT50 2019: từ 555 triệu đồng.
Giá xe Mazda BT50 2018: từ 520 triệu đồng.
Giá xe Mazda BT50 2017: từ 460 triệu đồng.
Giá xe Mazda BT50 2016: từ 400 triệu đồng.
Giá xe Mazda BT50 2015: từ 380 triệu đồng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ chúng tôi