Xe BMW X3

 


Giá xe BMW X3 2019: 1.799 tỷ đồng.
Giá xe BMW X3 2017: 1.47 tỷ đồng.
Giá xe BMW X3 2016: 1.35 tỷ đồng.
Giá xe BMW X3 2015: 1.23 tỷ đồng.
Giá xe BMW X3 2014: 960 triệu đồng.
Giá xe BMW X3 2013: 860 triệu đồng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ chúng tôi