Xe BMW 520i

 


Giá xe BMW 520i 2017 từ 1,4 tỷ đồng.
Giá xe BMW 520i 2016 từ 1,35 tỷ đồng.
Giá xe BMW 520i 2015 từ 1,29 tỷ đồng.
Giá xe BMW 520i 2014 từ 1,18 tỷ đồng.
Giá xe BMW 520i 2013 từ 960 triệu đồng.
Giá xe BMW 520i 2012 từ 860 triệu đồng.
Giá xe BMW 520i 2011 từ 1,3 tỷ đồng.
1

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Liên hệ chúng tôi